Áthidaló Oktató
Kapcsolat

Diszlexia – Figyelemfelhívó jelek és megelőzés

Mikor az Áthidaló Iskola Előkészítő Program felméréseit végzem, a feladatok előtt mindig beszélgetünk kicsit a szülőkkel, amíg a gyerekek felfedezik a helyet, játszanak. Ilyenkor sok minden szóba jön, többek között az iskolakezdéssel kapcsolatos szülői félelmek is. Számomra nem meglepő, hogy sokan a diszlexia kórképét említik ilyenkor.

Mi is az a diszlexia?

Egyre gyakrabban hallunk, olvasunk róla, egyre több gyereket érint, ezért úgy gondolom nem nagyon kell megmagyaráznom a szó jelentését, néhány mondatban mégis összefoglalom. A diszlexia részképesség zavar, az olvasás területén mutatkozó nehézségekben, az elsajátítás meglassabbodott ütemében mutatkozik meg. A gyermek az olvasás területén jelentősen gyengébben teljesít az életkori elvárttól, a belefektetett energia mennyiségétől. A nehézségek megmutatkozhatnak az olvasás tempójában, szövegértési problémákban, hangos olvasás minőségében, megjelenhet hangok, szótagok cseréje, kihagyása, megakadások, hezitálások. A diszlexia nem gyógyítható, de rendszeres fejlesztéssel a tünetek enyhíthetőek.

Nem jó könyveket kell terjesztenünk, hanem magát az olvasásnak a szeretetét.

B. F. Skinner

Megelőzés

Már óvodás korban észlelhetőek korai tünetek. Ekkor még csak diszlexia-veszélyeztetettségről beszélhetünk. Fontos, hogy a megfelelő diszlexia-prevenciós fejlesztéssel, a megelőzésre fektetve a hangsúlyt, minél előbb megkezdődhessen a korrekció. Hazánkban nem kötelező a nevelési év kezdetén a nagycsoportosok ilyen típusú szűrése, de sok óvodában a beiskolázást megelőzően végeznek felméréseket a diszlexia korai diagnosztikájára. Ha az óvodában nincs erre lehetőség a szülő fordulhat a szakértői bizottsághoz ilyen típusú felmérés céljából, vagy felkereshet magánellátásban dolgozó gyógypedagógus-logopédust.

Figyelemfelhívó jelek

 • A nagymozgások nehezítettsége jellemzi. Mozgása sokszor koordinálatlan, egyensúlya bizonytalan. Néhány másodpercig sem képe féllábon állni, páros lábbal nem tud ugrani, sokat csetlik-botlik. Lépcsőn váltott lábbal ügyetlenül közlekedik. nehezen tanul meg biciklizni.
 • A finommotorika gyenge színvonalú, rajzai firkák. A ceruzafogás helytelen, túl renyhe vagy görcsös. A ceruza alig hagy nyomot a papíron, vagy túl erősen nyomja, át szakítja. Emberrajza elnagyolt, hiányos. Ollóhasználatban ügyetlen, nem tud vonal mentén vágni. Finom, precíz ujjhasználatot igénylő feladatokban rosszul teljesít, a kézműves tevékenységeket kerüli. A szem-kéz koordináció gyenge, nehezen marad a vonalon belül mikor színez. Nem tud, vagy csak nagyon ügyetlenül cipőt kötni.
 • Nehezebben tájékozódik térben, nem tudja merre van a jobb-bal, fent-lent. Diszlexiás gyerekeknél jellemző, hogy a soralkotást jobbról-balra kezdik. Síkbéli tájékozódás szintén gyenge minőségű. Az időbeli tájékozódás is gondot okoz neki, nem ismeri a hónapokat, napszakokat, nem tudja meghatározni, hogy adott pillanatban milyen napszak van.
 • Testkép, testtudat kialakulatlan, nehezen nevezi meg a testrészeit, nehezen tájékozódik a saját testén (hezitál, mielőtt megmutatja hol van a könyöke, háta stb..)
 • A megkésett beszédfejlődés, majd az elhúzódó, makacs artikulációs zavarok gyakran a diszlexia korai jelző tüneteinek tekinthetőek. Beszédét szegényes szókincs, helytelen nyelvtani formák használata jellemezheti.
 • Az auditív figyelem gyenge, a beszédhangzók megkülönböztetése bizonytalan, nem tud megkülönböztetni zörejeket, hangszereket stb..
 • A vizuális percepció érintettsége is gyakori tünet. Nem tudja kiemelni a lényeget, nehezen talál meg egy adott részletet képen. Az összefüggéseket sok esetben helytelenül ítéli meg, rész-egész közötti kapcsolat nem egyértelmű számára.
 • Eseményt ábrázoló kártyákat nehezen rendez sorba, nem tudja megmondani, hogy milyen sorrendben követik egymást a napszakok, évszakok. Sormintát emlékezetből pontatlanul másol.
 • Figyelme könnyen terelődik, nehezen köti le magát, a feladattudat kialakulatlan, nehezen motiválható. Magatartási problémák jellemezhetik, deviáns viselkedési formákkal próbálja magára felhívni a figyelmet, vagy nagyon befelé forduló, zárkózott.
 • Magasabb szintű gondolkodási folyamatokat igénylő feladatokban átlagon felül teljesít.
 • A fonológiai tudatosság kialakulatban, rímkeresésben, szótagolásban, hangokra bontásban is bizonytalan lehet.
 • A kézdominancia még kialakulatlan, és vagy keresztdominanciák figyelhetőek meg. Optimális esetben a szem-,fül-,láb- és kézdominancia azonos oldalra esik, ám ez nem minden esetben van így. A kézdominancia kialakulatlanságára jellemző, hogy a ceruzát egyik kezéből a másikba veszi, mind két kezével rajzol, végez tevékenységeket.

A diszlexia-veszélyeztetettség fogalom alatt sosem egyetlen tünetet értünk. Egy-egy terület, készség gyengébb funkciója számos okból eredhet, ami nem feltétlenül a diszlexia, de ha a figyelemfelhívó jelek közül többet is észlelünk, érdemes napirendre tűzni a logopédiai vizsgálat lehetőségét.

Kérdése van?

Szeretettel várjuk bármilyen felmerülő kérdését

az Áthidalóról, Oktatóinkról, valamint gyermeke sikeres jövőjével kapcsolatban

Írjon nekünk
0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresWebshop
   Szállítási mód választása