Adatkezelési Tájékoztató

a weboldalunkon használt adatok kezeléséről

Az Áthidaló Iskola Előkészítő Program (a továbbiakban: Program) célja, hogy minden gyermek sikerélménnyel kezdhesse az iskolát. A program keretében a gyerekek a tanuláshoz szükséges alapképességeket sajátítják el, így a későbbiekben könnyedén vehetik majd az akadályokat az iskolába kerüléskor. A gyermekek egyénileg vagy kis létszámú csoportokban vesznek részt a személyes foglalkozásokon, amelyeken különösen a sikeres, magabiztos iskolakezdéshez szükséges képességeket – mint például a memória, a figyelem, az érzelmi intelligencia és a logikai gondolkodás – fejlesztjük. A gyermekekre személyre szabott, szakmailag legmegfelelőbb szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges bizonyos személyes adatok kezelése. Ezek között speciális körülmények között különleges adatok is helyet kaphatnak.

A gyermekek szakmai fejlesztése mellett az is fontos számunkra, hogy a szolgáltatás nyújtása során a személyes adatok kezelése a legcsekélyebb problémát se jelentse a gyermekeknek és/vagy a szülőknek. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk folytatott adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának és az Európai Unió Bíróságának releváns joggyakorlatának megfelelően járjunk el.

Ebből a célból a következő Adatkezelési Tájékoztatót adjuk ki a Program weboldalának használatával kapcsolatos valamennyi adatkezelési tevékenységről.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő, valamint az oktatók, mint adatkezelők (a továbbiakban külön: Kiválasztott Oktató; a továbbiakban együtt: Közös Adatkezelők) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek a Program weboldalát (www.athidalo.com, a továbbiakban: weboldal) használó felhasználók, valamint meghatározott esetekben a felhasználók törvényes képviselete alatt álló gyermekek (a továbbiakban együtt: Érintettek) személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.

2. Az adatkezelők megnevezése és adatai

2.1.

A weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő adatai
Név:Pincz Kft. 
Székhely:2640 Szendehely, Tó utca 38.
Levelezési cím:2640 Szendehely, Tó utca 38.
Cégjegyzékszám:12-09-011778
Kapcsolattartó neve:Pincz Petra
E-mail cím:kapcsolat@athidalo.com 
Telefonszám:06308664153 

2.2. A weboldal üzemeltetőjénél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

2.3. A weboldal meghatározott adatkezelései esetében közös adatkezelés történik.

2.4. A közös adatkezelők listája és adatai az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletében érhetőek el. A közös adatkezeléssel összefüggésben meghatározott kapcsolattartó valamennyi közös adatkezelés tekintetében: …

2.5. A közös adatkezelési megállapodások lényegi összefoglalója itt érhető el.

2.6. A weboldal üzemeltetője egyben oktatóként is tevékenykedik a Programon belül, így a Kiválasztott Oktatóra vonatkozó adatkezeléseket a weboldal üzemeltetője is végezheti.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Érintettek a weboldal használata során a Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője rendelkezésére bocsátanak, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket az Érintettek bármilyen formában a Közös Adatkezelőknek vagy weboldal üzemeltetőjének megküldenek. Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszak során bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó részére.

3.2. A kezelt személyes adatok minden esetben az Érintettektől vagy a gyermekek felett törvényes képviseletet ellátó személyektől származnak.

3.3. A kezelt személyes adatok pontos meghatározását az adatkezelés céljával, jogalapjával és az adatkezelés időtartamával összekötve a 4. pontban mutatjuk be.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelési Tájékoztató a kezelt adatokat azok célja szerinti csoportosításban tárgyalja.

Közös Adatkezelők és a weboldal üzemeltetője az adatkezelés kivonatát táblázatos formában is közzéteszi az Adatkezelési Tájékoztató 2. sz. mellékleteként.

4.1. A weboldal használata

4.1. A Program weboldala cookie-kat (sütiket) használ. A sütiken keresztül végzett adatkezelési tevékenységekről az Adatkezelési Tájékoztató 3. sz. mellékletében, a Cookie Tájékoztatóban tájékozódhat.

4.2. A Közös Adatkezelőkkel vagy a weboldal üzemeltetőjével történő elektronikus kapcsolattartás

4.2.1. A Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása és az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó által a weboldal „Kapcsolat” és „Kapcsolatfelvétel” menüpontjai használatával, elektronikus kapcsolattartás keretében megadott személyes adatokat és különleges adatokat különösen

 1. az érintett vezeték- és keresztnevét,
 2. az érintett e-mail címét és
 3. az érintett által az elektronikus kapcsolattartás során megadott bármilyen más személyes adatot vagy különleges adatot.

4.2.2 A Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője a 4.2.1. pontban meghatározott adatokat az érintettekkel való elektronikus kapcsolattartás céljából kezelik.

4.2.3. A Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője a 4.4.1. pontban meghatározott személyes adatokat az üzenet elküldésétől számított fél évig megőrzik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.2.4. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

4.2.5. A Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője a hozzájárulás visszavonása esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törlik a személyes adatokat.

4.2.6. A hozzájárulás megadásának hiányában a Közös Adatkezelőknek vagy a weboldal üzemeltetőjének nem áll módjában válaszolni a megkeresésekre. Ebben az esetben a Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törlik a személyes adatokat.

4.3. A Programba történő jelentkezés

4.3.1. A Kiválasztott Oktató az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján Kiválasztott Oktató és a szolgáltatást igénybe vevő érintett szülő vagy gyám között létrejött szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtételének céljából az érintett kérésére, valamint a szerződés teljesítése okán kezeli az érintett alábbi személyes adatait

 1. a szülő/gyám vezeték- és keresztnevét,
 2. a szülő/gyám e-mail címét,
 3. a gyermek nevét és
 4. a gyermek születési idejét (év és hónap)

4.3.2. A 4.3.1. pontban meghatározott adatkezelés a Programba történő jelentkezés (szerződés megkötése a Programban való részvételre) és az ez alapján nyújtott szolgáltatás megfelelő teljesítése céljából történik.

4.3.3. A Közös Adatkezelők az Általános Adatvédelmi Rendelt 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz az érintett szülő/gyám kifejezett hozzájárulása alapján kezelik a szolgáltatást igénybe vevő szülő, különösen az anya egyes különleges adatait, az alábbi kategóriákban

 1. a várandósság lefolyásával kapcsolatos egészségügyi adatokat, különösen
  1. komplikáció a várandósság során,
  1. betegség a várandósság során,
  1. vérzés a várandósság során és
  1. gyógyszeres kezelés a várandósság során.
 2. a szüléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat, különösen
  1.  a születés ideje a kiírthoz képest,
  1. fájások hossza,
  1. fájások súlyossága,
  1. használt anesztézia,
  1. születési súly és hossz,
  1. Apgar érték,
  1. komplikációk a szülés során és
  1. szülés módja (normál vagy császármetszés) és
 3. a szülő családjával kapcsolatos egyes releváns szenzitív adatokat különösen, hogy a családban volt-e írás-olvasás vagy egyéb tanulási problémával küzdő személy vagy volt-e balkezes a családban.

A Közös Adatkezelők kérik a szülőket, hogy kizárólag saját magukra vonatkozó személyes adatot adjanak meg.

4.3.4. A Közös Adatkezelők az Általános Adatvédelmi Rendelt 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz az érintett szülő/gyám kifejezett hozzájárulása alapján kezelik a szolgáltatást igénybe vevő gyermek egyes különleges adatait, különösen

 1. a gyermek születésével kapcsolatos egyes egészségügyi adatai, különösen
  1. születés körüli sárgaság és
  1. születés utáni kezelés
 2. a gyermek mozgásfejlődésével kapcsolatos egyes szenzitív adatokat különösen, hogy hány hónapos időben kezdődött és mennyi ideig tartott, szabályos volt-e a gyermek
  1. fejemelése,
  1. fordulásai
  1. kúszása
  1. mászása,
  1. felülése,
  1. felállása,
  1. önálló járásának ideje, e tekintetben különösen, hogy mennyire volt biztos a járása és
  1. egyéb a gyermek mozgásával kapcsolatos szenzitív adat, különösen, hogy miben ügyes, ügyetlen, túlmozgékony-e, lassú-e stb.
 3. a gyermek beszédfejlődésével kapcsolatos egyes szenzitív adatokat különösen, hogy a gyermek mikor kezdett el gügyögni, gagyogni, illetve mik voltak az első szótagjai, szavai és mondatai, valamint, hogy mikor kezdett el folyamatosan beszélni, itt mennyire volt tiszta a beszéde, illetve, hogy kapott-e logopédiai kezelést és ha igen, akkor ez mennyi ideig tartott, és
 4. a gyermek kór- és kezelés-történetére vonatkozó egyes egészségügyi adatokat, különösen, hogy
  1. van-e gyermeknek allergiája,
  1. milyen gyakran volt hurutos, felső légúti betegsége, fülgyulladása,
  1. könnyen felfigyel-e hangokra vagy éppen zavarják-e bizonyos hangok,
  1. milyen betegségeken esett át,
  1. átesett-e műtéten, ha igen milyenen,
  1. felmerült-e csípőficam vagy annak gyanúja,
  1. kezelte-e pszichológus,
  1. részt vett-e a gyermek különböző felmérésekben, ezek milyen eredménnyel jártak,
  1. részt vett-e különböző fejlesztéseken,
  1. hallásvizsgálaton, szemészeti vizsgálaton átesett-e a gyermek, és
 5. egyéb, a gyermek fejlődésével kapcsolatos szenzitív adatok, különösen, hogy
  1. a gyermek szopóreflexei működtek-e
  1. mikor vált szobatisztává a gyermek,
  1. milyen a gyermek közösségbe való beilleszkedése, különös tekintettel a bölcsődére, óvodára, iskolára, valamint a felnőttekkel való viszonyára és
  1. a gyermek jobb vagy balkezes.

4.3.5. A 4.3.3.-4.3.4. pontokban meghatározott adatkezelés esetében a Kiválasztott Oktató adatkezelési célja a Programba történő jelentkezés (szerződés megkötése a Programban való részvételre) és az ez alapján nyújtott szolgáltatás megfelelő teljesítése, míg a weboldal üzemeltetőjének adatkezelési célja a közte és a Kiválasztott Oktató közötti jogbérleti szerződés megfelelő teljesítése.

4.3.6. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapokon és célokból a szerződés teljesítéséig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.3.7. A 4.3.3.-4.3.4. pontokban meghatározott adatkezelés esetében adott hozzájárulás önkéntes, azonban a szolgáltatás lényege a kért adatok elemzésén alapuló egyéni vagy csoportos fejlesztés; az adatok hiánya hatással lehet a nyújtott szolgáltatás minőségére.

4.3.8. A Közös Adatkezelők a szolgáltatást igénybe vevő érintett szülő vagy gyám által megadott különleges adatok közül indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törlik azokat az adatokat, amelyek a megadott adatok értékelése után, az egyénileg vagy kiscsoportos nyújtott szolgáltatás szempontjából nem feltétlenül szükségesek. Ehhez Adatkezelő a 4.3.3.-4.3.4. pontokban kezelt adatokból kivonatot készít. A kivonat készítésének célja, hogy csökkenthető legyen a kezelt személyes adatok köre azokra az adatokra, amelyek feltétlenül szükségesek a gyermekre szabott egyéniesített vagy kiscsoportos iskolafejlesztési szolgáltatás kidolgozásához.

4.4. A számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

4.4.1. A Kiválasztott Oktató az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése jogalap mentén, a számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a szolgáltatást igénybe vevő érintett

 1. számlázási nevét (vezeték- és keresztnév),
 2. adószámát és
 3. számlázási címét.

4.4.2. A weblap üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése jogalap mentén, a számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az online szolgáltatást igénybe vevő érintett

 1. számlázási nevét (vezeték- és keresztnév),
 2. adószámát és
 3. számlázási címét.

4.4.3. A konkrét jogi kötelezettség, amelynek teljesítése céljából szükségesek az adatkezelések: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdésében és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d)-e) pontokban meghatározott kötelezettségek.

4.4.4. A Kiválasztott Oktatónak a 4.4.1. pontban meghatározott adatokat, valamint a weblap üzemeltetőjének a 4.4.2. pontban meghatározott adatokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése értelmében az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie, így az adatkezelés eddig az időtartamig történik.

4.5. A jogbérleti szerződés megfelelő teljesítése

4.5.1. A weboldalon megjelenő oktatók és a weboldal üzemtetője között jogbérleti szerződés van hatályban, amelynek értelmében a weboldalon megjelenő oktatók, az érdeklődőkkel való kapcsolattartásra, valamint a Programba történő jelentkezések kezeléséhez a Program weboldalát kötelesek használni.

4.5.2. A weboldal üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján saját jogos érdekére hivatkozva kezeli a 4.3.1. és 4.4.1. pontokban meghatározott személyes adatokat.

4.5.3. Az adatkezelés célja a Kiválasztott Oktató és a weboldal üzemeltetője közötti jogbérleti szerződés megfelelő teljesítése.

4.5.4. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a jogbérleti szerződés megfelelő teljesítése, enélkül ugyanis nem biztosítható a weboldalon megjelenő oktatók és a weboldal üzemeltetője közötti jogbérleti szerződés rendeltetésszerű teljesítése.

4.5.5. A weboldal üzemeltetője a 4.3. pontban meghatározott személyes adatokat az ott meghatározott ideig, azaz a szerződés teljesítéséig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.5.6. A weboldal üzemeltetője a 4.4. pontban meghatározott adatokat az ott meghatározott ideig, azaz az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kezeli.

4.6. A Programba történő jelentkezés oktatóként

4.6.1. A weboldal üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a weboldal üzemeltetője és a jelentkező érintett között létrejött szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtételének céljából az érintett kérésére, valamint a szerződés teljesítése okán kezeli az érintett alábbi személyes adatait

 1. a jelentkező vezeték- és keresztnevét,
 2. a jelentkező e-mail címét,
 3. a jelentkező telefonszámát és
 4. a jelentkező képzettségére vonatkozó adatokat.

4.6.2. Az ebben a pontban meghatározott adatkezelés a Programba történő oktatói jelentkezés (jogbérleti szerződés megkötése a Programban való oktatói részvételre) és az ez alapján kötött jogbérleti szerződés megfelelő teljesítése céljából történik.

4.6.3. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapokon és célból a szerződés teljesítéséig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.7. Regisztráció az online szolgáltatási felületre és ott szerződések megkötése

4.7.1. A weboldal üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a weboldal üzemeltetője és az online szolgáltatást igénybe vevő érintett között létrejött szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtételének céljából az érintett kérésére, valamint a szerződés teljesítése okán kezeli az érintett alábbi személyes adatait

 1. a szolgáltatást igénybe vevő vezeték- és keresztnevét,
 2. a szolgáltatást igénybe vevő e-mail címét és
 3. a szolgáltatást igénybe vevő jelszavát

4.7.2. A 4.7.1. pontban meghatározott adatkezelés a weboldal online szolgáltatási felületére történő regisztráció (online szolgáltatások igénybevétele vagy termékek megvásárlására irányuló szerződés megkötése) és az ott kötött szerződések teljesítése céljából történik.

4.7.3. A weboldal üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján saját jogos érdekére hivatkozva kezeli a szolgálatást igénybe vevő születési dátumát (év, hónap, nap).

4.7.4. A 4.7.3. pontban meghatározott adatkezelés a weboldal online szolgáltatási felületére történő regisztráció (online szolgáltatások igénybevétele vagy termékek megvásárlására irányuló szerződés megkötése) és az ott kötött szerződések teljesítése céljából történik, amelyhez szükséges a szerződéskötési jogosultság ellenőrzése.

4.7.5. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a weboldal online szolgáltatásainak igénybevételére, valamint az online elérhető termékek megvásárlására vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltaknak megfelelően érvényt tudjon szerezni. Az ÁSZF előírja, hogy weboldalon elérhető online szolgáltatások vagy termékek megvásárlására csak a 18. életévét betöltött felhasználó lesz jogosult. Így tehát a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy ellenőrizze, hogy a regisztráló rendelkezik-e az ÁSZF szerinti a szerződéskötési jogosultsággal.

4.7.6. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapokon és célokból a szerződés teljesítéséig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

4.7.7. A regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatások és megvásárolható termékek ellenértékének megfizetése kapcsán a weboldal üzemeltetője nem kezel személyes adatokat. A fizetési szolgáltatások kapcsán kezelt személyes adatokról kérjük tájékozódjon a fizetési szolgáltató adatkezelési tájékoztatójából, amely itt érhető el.

4.8. Jogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés

4.8.1. A Közös Adatkezelők az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján saját jogos érdekükre hivatkozva kezelik 4.2.-4.4. pontokban meghatározott személyes adatokat.

4.8.2. A Közös Adatkezelők az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bek. f) pontja alapján, saját jogos érdekükre hivatkozva kezelik az Érintettek által a 4.2. pontban meghatározott adatkezelés keretében esetlegesen megadott különleges adatokat, valamint a 4.3.3. és 4.3.4. pontokban megadott különleges adatokat.

4.8.3. A 4.8.1. és 4.8.2. pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a jogi igények előterjesztése és érvényesítése, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés, különös tekintettel a szerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódó esetleges vitás ügyekre, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek bizonyítására.

4.8.4. A 4.8.1. és 4.8.2. pontokban pontban meghatározott adatok kezelésének kapcsán a Közös Adatkezelők jogos érdeke az, hogy jogi igényt érvényesíthessenek, valamint az Érintettek vagy harmadik személy által esetlegesen kezdeményezett jogvitában, vagy hatósági eljárásban sikeresen védekezhessen.

4.8.5. Az ebben a pontban meghatározott adatkezelés a 4.2. pontban meghatározott adatok esetében kizárólag abban az esetben történik meg, ha a kapcsolatfelvételt követően az érintett szerződést köt egy a weboldal üzemeltetőjével vagy a weboldalon megjelenő oktatóval.

4.8.6. A weboldal üzemeltetője az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján saját jogos érdekére hivatkozva kezeli 4.5.-4.7. pontokban meghatározott személyes adatokat.

4.8.7. A 4.8.6. pontban meghatározott adatok kezelésének célja a jogi igények előterjesztése és érvényesítése, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés, különös tekintettel a szerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódó esetleges vitás ügyekre, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek bizonyítására.

4.8.8. A 4.8.6. pontban meghatározott adatok kezelésének kapcsán a weblap üzemeltetőjének jogos érdeke az, hogy weboldal üzemeltetője jogi igényt érvényesíthessen, valamint az Érintettek vagy harmadik személy által esetlegesen kezdeményezett jogvitában, vagy hatósági eljárásban sikeresen védekezhessen.

4.8.9. A 4.8.1., a 4.8.2. és a 4.8.6. pontokban meghatározott adatkezelések időtartama a Kiválasztott Oktató és az érintett szülő vagy gyám között létrejött szerződés, vagy a weboldal üzemeltetője és a jelentkezett oktató, vagy a weboldal üzemeltetője és az online szolgáltatást igénybe vevő érintett között létrejött szerződés teljesítésétől számított 5 év, azaz a polgári jogi általános elévülési idő [a polgári törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény 6:22. § (1) bek.]. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az Érintett vagy harmadik személy a bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett, amellyel kapcsolatban a személyes adatok további, hosszabb ideig történő kezelése szükséges. Ilyenkor az adatok kezelésének ideje a kérdéses eljárások jogerős befejezéséig a jogos érdek egyéb úton történő érvényesítéséig (pl. peren kívüli megállapodás megkötése) történik.

5. Az adatkezelés módja
5.1. Közös adatkezelés és adatfeldolgozás

5.1.1. A weboldal üzemeltetője a 4.2.-4.4.1. pontokban meghatározott adatkezelések tekintetében a kapcsolatfelvétel vagy a jelentkezés beérkezését követően továbbítja a kapcsolatfelvétel, valamint a jelentkezés tartalmát a Kiválasztott Oktatónak, mint közös adatkezelőnek.

5.1.2. A weboldal üzemeltetője a 4. pontban meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést a weboldal üzemeltetője és az adatfeldolgozók között létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett pontos adatkezelési információk tekintetében (pl. adatkezelés időtartama) az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója irányadó.

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozó székhelyeAdatfeldolgozó elérhetőségeAdatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójaÉrintett személyes adatok köreAdatfeldolgozási feladat
DotRoll1148 Bp, Fogarasi út 3-5.+36-1-432-3232https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf4. pontban meghatározott személyes adatokTárhelyszolgáltatás nyújtása a www.athidalo.com weboldal számára
    4. pontban meghatározott személyes adatokInformatikai szolgáltatás nyújtása a www.athidalo.com weboldal számára

5.1.3. A weboldal üzemeltetője mint oktató a 4.4. pontban meghatározott adatkezelés tekintetében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést a weboldal üzemeltetője és az adatfeldolgozók között létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett pontos adatkezelési információk tekintetében (pl. adatkezelés időtartama) az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatója irányadó.

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozó székhelyeAdatfeldolgozó elérhetőségeAdatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatójaÉrintett személyes adatok köreAdatfeldolgozási feladat
KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)1031 Budapest, Záhony utca 7.info@szamlazz.huhttps://www.szamlazz.hu/adatvedelem/4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokElektronikus számlázással kapcsolatos szolgáltatás nyújtása
    4.1.1. pontban meghatározott személyes adatokKönyvelési szolgáltatás nyújtása

5.1.4. A weboldal üzemeltetője a 4.8. pontban meghatározott adatkezelés tekintetében nem vesz igénybe, kivéve, ha az jogi igény érvényesítése miatt vagy bírósági hatósági eljárásban való védekezéshez feltétlenül szükséges. Ilyenkor az adatokat továbbíthatja ügyvédnek, vagy ügyvédi irodának, a bíróságnak vagy hatóságnak.

5.1.5. A Kiválasztott Oktatók az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletén keresztül teszik elérhetővé az adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatójukat.

5.2. Adatvédelmi hatásvizsgálat

A Közös Adatkezelők az Általános Adatvédelmi Rendelet 35. cikkében foglaltaknak megfelelően a különleges adatok kezelése kapcsán adatvédelmi hatásvizsgálatot folytattak le. Az adatvédelmi hatásvizsgálat ezen a linken érhető el.

5.3. Adatbiztonság

5.3.1. A személyes adatokhoz a Közös Adatkezelőkön, valamint a fentiekben bemutatott adatfeldolgozókon kívül más nem férhet hozzá.

5.3.2. A Közös Adatkezelők üzemeltetője a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági intézkedésekkel igyekszik csökkenteni.

5.3.3. A weboldal üzemeltetője az adatkezelést elektronikus úton végzi.

5.3.4. A weboldal üzemeltetője az alábbi adatbiztonsági intézkedéseket foganatosítja

 1. biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegjét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 2. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást rendszeresít és azt évente elvégzi;
 3. biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok kellő időben történő visszaállításának lehetőségét; …

5.3.5. A Kiválasztott Oktatók az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletén keresztül teszik elérhetővé az adatbiztonsággal kapcsolatos intézkedéseiket.

5.3.6. Adatfeldolgozónak, történő adattovábbítás esetén az adatfeldolgozó adatbiztonsági intézkedési irányadók, amelyet az egyes adatfeldolgozók által közzétett adatvédelmi tájékoztatók tartalmaznak.

5.3.7. A szolgáltatás nyújtási folyamatot követően a kezelt adatok fizikai formában archiválásra és egyúttal törlésre kerülnek a honlaphoz kapcsolódó információs rendszerből. Az archivált adatokat a weboldal üzemeltetője zárható tárolóban helyezi el, amihez kizárólag a közös adatkezelőknek van hozzáférése.

6. Az Érintettek jogai
6.1. Az érintetti jogokról általában

6.1.1 A Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője az érintett a 6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányuló kérelmének teljesítését nem tagadja meg kivéve, ha a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. A 6. pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése során a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője a kérelem tárgyába tartozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adható, ha az érintett személyazonossága más módon igazolható.

6.1.2. A Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az itt bemutatott jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, kivéve, ha a 6. pont egyes jogok gyakorlása esetén rövidebb határidőt nem állapít meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni kivéve, ha érintett azt másként kéri.

6.1.3. A 6. pontban részletezett jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján, a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője által nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.1.4. Abban az esetben, ha a Közös Adatkezelők egyikének vagy a weblap üzemeltetőjének megalapozott kétségei vannak az ebben a pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1.5. A Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője a 6. a pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az adatok továbbításának minden olyan címzettjét tájékoztatja, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet – kérésére – Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője tájékoztatja e címzettekről.

6.1.6. A 6. pontban meghatározott jogokat valamennyi adatkezelővel szemben érvényesíteni lehet.

6.2. Az Érintettek hozzáféréshez való joga

6.2.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője tájékoztassa, hogy

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen célból és jogalapon,
 3. milyen forrásból gyűjtve,
 4. mennyi ideig kezeli,
 5. beszélhetünk-e automatizált döntéshozatalról az adatkezelés esetében, ideértve a profilalkotást is, valamint az ezzel kapcsolatban elérhető információkat, illetve
 6. a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy
 7. az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

6.2.2. A Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője az érintett kérelmére, egy példányban rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatainak másolatát. Az érintett által kért további másolatokért Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

6.2.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, úgy – amennyiben az érintett másként nem kéri – a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

6.2.4. Az adatkezelés során az érintett személyes adatait a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője nem továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintettnek joga lenne tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

6.3. Az Érintettek helyesbítéshez való joga

6.3.1. Az Érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok késedelem nélküli kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján.

6.3.1. Az érintett hiányos személyes adatainak kiegészítése – egyebek mellett – az érintett kiegészítő nyilatkozata alapján lehetséges.

6.4. Az Érintettek hozzájárulás visszavonásához való joga

6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján.

6.4.2. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.4.3. A hozzájárulás visszavonása esetén a Közös Adatkezelők vagy a weboldal üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törlik a személyes adatokat, kivéve, ha van más jogalap az adatok további kezelésére.

6.4.4. Az érintett hozzájárulását a kapcsolatfelvétel során kiküldött e-mailben szereplő linkre kattintva vonhatja vissza.

6.5. Az Érintettek törléshez való joga

6.5.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni,

 1. ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője kezelte őket;
 2. ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;
 5. ha a személyes adatok kezelése jogellenes volt;
 6. ha a személyes adatokat a Közös Adatkezelők egyikére vagy a weblap üzemeltetőjére alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. ha a személyes adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője.

6.5.2. Az érintett a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés szükséges

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Közös Adatkezelők egyikére vagy a weblap üzemeltetőjére alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Közös Adatkezelők egyikére vagy a weblap üzemeltetőjére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 6.5. alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5.3. Az adatkezelés során a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője nem hozza nyilvánosságra személyes adatait. Amennyiben ez mégis felmerülne, és a nyilvánosságra hozott adatot a Közös Adatkezelők egyikének vagy a weblap üzemeltetőjének törölnie kellene, úgy a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszik az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.6. Az Érintettek adatkezelés korlátozásához való joga

6.6.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Közös Adatkezelők egyikének vagy a weblap üzemeltetőjének már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az érintett jogos indokaival szemben.

6.6.2. Abban az esetben, ha az érintett kérte az adatkezelés korlátozását, a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6.3. Ha az érintett sikeresen korlátozta az adatok kezelését, a korlátozások feloldásáról adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6.7. Az Érintettek adathordozhatósághoz való joga

6.7.3. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni.

6.7.2. Az érintett arra is jogosult, hogy és az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője ezt akadályoznák, feltéve, hogy

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

6.7.3. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

6.7.4. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az érintett törléshez való jogát, amely nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Közös Adatkezelők egyikére vagy a weblap üzemeltetőjére ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

6.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.8. Az Érintettek tiltakozáshoz való joga

6.8.1. Az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult tiltakozni a 4.6. pontban meghatározott adatkezelés ellen.

6.8.2. Az érintett tiltakozása esetén a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.3. Az adatkezelés során az adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó adatkezelés esetén tehát az érintett feltétel nélkül tiltakozhatna az adatkezelés ellen. Ha az érintett tiltakozna a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem lennének kezelhetők.

6.8.4. Az adatkezelés nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatná.

6.8.5. Az adatkezelésre nem tudományos vagy történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.9. Az Érintettek automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogai

6.9.1 Sem a Közös Adatkezelők bármelyikénél sem pedig a weblap üzemeltetőjénél nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

6.9.2. Amennyiben ez mégis felmerülne Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkében meghatározottak szerint jogosult lenne arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9.3. Az érintett tiltakozása esetén a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve,

 1. ha az az érintett és a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
 3. az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást megalapozó döntés Közös Adatkezelők egyikére vagy a weblap üzemeltetőjére alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

6.9.4. Ha az érintett a 6.9.3. pont a)-b) alpontjai alapján nem tudja effektíven gyakorolni az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait, jogosult arra, hogy a Közös Adatkezelők egyike és/vagy a weblap üzemeltetője részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.9.5. A 6.9.3. pontban meghatározott kivételek nem alapulhatnak különleges adatokon kivéve, ha ahhoz érintett kifejezetten hozzájárult vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

7. Az érintetti jogok gyakorlása

7.1. A weboldal üzemeltetőjével szemben, az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartónak és küldje meg a 2.1. pontban meghatározott levelezési címre.

7.2. A Közös Adatkezelők egyikével szemben az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletében megjelölt kapcsolattartó e-mail címén teheti meg. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze az azonos helyen meghatározott kapcsolattartónak és küldje meg az azonos helyen meghatározott levelezési címre.

7.3. Az Érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7.4. Az Érintett, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja őt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az Érintett szerint jogainak megsértése forog fenn, bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Fogalmak

A weboldal üzemeltetője: az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott személy;

A Közös Adatkezelők: az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékletében meghatározott személyek és a weboldal üzemeltetője

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Közös adatkezelés: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek;

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot az adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a címzett az adatkezelőtől illetve az érintettől különböző harmadik személy-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a magyar joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (p.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hatósági jogkörében végzett vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek;

Érintett: Ön, akire vonatkozóan Adatkezelő személyes adatnak minősülő bármilyen információt kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ;


E tájékoztató 2020.06.01-tól hatályos.

A tájékoztatót A adatkezelő az érintettek előzetes tájékoztatásával bármikor módosíthatja.

Kelt 2020.06.01.

Pincz Petra

Pincz Kft.

Cégjegyzékszám: 12-09-011778

Kérdése van?

Szeretettel várjuk bármilyen felmerülő kérdését

az Áthidalóról, Oktatóinkról, valamint gyermeke sikeres jövőjével kapcsolatban

Írjon nekünk
0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresWebshop
   Szállítási mód választása