Általános Szerződési Feltételek

a weboldalunkon keresztül elérhető online szolgáltatásokhoz és termékekhez

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Áthidaló Iskola Előkészítő Program (a továbbiakban: Program) weboldalán (www.athidalo.com) igénybe vehető online szolgáltatásokat, valamint kínált termékeket.

1. Általános rendelkezések

1.1. Körmöczy-Pincz Petra mint egyéni vállalkozó a Program weboldalán keresztül információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújt a Felhasználók számára. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Körmöczy-Pincz Petra egyéni vállalkozó.

Az Üzemeltető adatai
Név:Pincz Kft. 
Székhely:2640 Szendehely, Tó utca 38.
Levelezési cím:2640 Szendehely, Tó utca 38.
Cégjegyzékszám:12-09-011778
Kapcsolattartó neve:Pincz Petra
E-mail cím:kapcsolat@athidalo.com 
Telefonszám:06308664153 

1.2. Az ÁSZF szabályozza és meghatározza Program weboldalán elérhető valamennyi online szolgáltatás igénybevételét vagy termék megvásárlását. Az ÁSZF nem terjed ki a weboldalon elérhető egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében végzett iskolafelkészítési tevékenységre, valamint az oktatókkal kötendő jogbérleti szerződésekre sem. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatások igénybevétele során történő személyes adatok kezeléséről szóló Adatvédelmi Tájékoztató, amely itt érhető el.

1.3. A weboldal online szolgáltatásainak használatával vagy a termékek megvásárlásával a Felhasználó elfogadja a következő feltételeket mint használatot meghatározó követelményeket és az esetleges további kiegészítéseket és módosításokat. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, vagy nem akar eleget tenni nekik, kérjük, ne használja a weboldal online szolgáltatásait, vagy rendelje meg a termékeit.

1.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja vagy módosítsa ezeket az ÁSZF-et, beleértve az árjegyzéket is, annak érdekében, hogy eleget tegyen a rá vonatkozó műszaki, jogi vagy egyéb követelményeknek. A megállapodás legújabb frissített változata minden esetben elérhető a weboldalon. Az Üzemeltető legalább 30 nappal az új verzió hatálybalépése előtt a regisztrált Felhasználókat e-mailben értesíti az új ÁSZF-ről.

1.5. A Felhasználónak jogában áll elutasítani az ÁSZF megváltoztatását, és felmondani a közte és az Üzemeltető között fennálló szerződést az … e-mail címre küldött üzenet útján.

1.6. Ha a Felhasználó nem utasítja vissza az ÁSZF megváltozását, amelyről értesítést kapott, a Felek közötti további szerződéses kapcsolatot az ÁSZF új változata szabályozza. Az ÁSZF frissített változata az ÁSZF-ben meghatározott napon lép hatályba.

1.7. A weboldalon elérhető online szolgáltatások igénybevételére vagy termékek megvásárlására csak a 18. életévét betöltött Felhasználó jogosult.

2. Szolgáltatások

2.1. A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációt követően gyermekek fejlesztéséhez, iskolai előkészítő, segítő oktatóvideókat illetve feladatsorokat érhet el (a továbbiakban együtt: digitális iskola előkészítő anyagok).

2.2. A digitális iskola előkészítő anyagokat meghatározott ellenérték megtérítése után a Felhasználó a weboldalon keresztül elérheti és megtekintheti. A Felhasználó a feladatsorokat le is töltheti saját számítógépére, a további felhasználás biztosítása érdekében. Az oktatóvideók kizárólag a weboldalon érhetőek el.

2.3. A digitális iskola előkészítő anyagoknak meghatározott ára van. Ezek az árak a piaci változásokkal összhangban változhatnak, vagy átmenetileg speciális/akciós árakkal helyettesíthetőek. Az árak helyi pénznemben, azaz forintban vannak megadva. 

3. A szolgáltatás igénybevételének egyes lépései, a szerződéskötés valamint a szerződés felbontása

3.1. A Felhasználó az egyes tartalmak és szolgáltatások megvásárlását úgy tudja megvalósítani, hogy regisztrál a weboldalra, majd a bejelentkezést követően az általa kiválasztott szolgáltatás vagy termék alatt az ún. „Vásárlás” gombra kattint. 

3.2. A „Vásárlás” gombra kattintással a kiválasztott szolgáltatás vagy termék az ún. „Kosárba” kerül.

3.3. A „Kosárban” a Felhasználó az alábbi információkat tekintheti meg:

 1. az által kiválasztott szolgáltatás(ok) vagy termék(ek) elnevezése,
 2. az általa kiválasztott szolgáltatás(ok) vagy termék(ek) ára,
 3. a fizetésre vonatkozó információk, beleértve különösen az igénybe vett fizetési szolgáltató adatait és adatvédelmi tájékoztatóját, valamint a fizetés módjára vonatkozó információkat;
 4. az általa regisztráció során megadott, alábbi adatokat: név, e-mail cím, számlázási adatok;
 5. a megerősítést lehetővé tevő nyomógomb („Megrendelés”), amelynek megnyomásával a megrendelés leadható és
 6. a visszalépést lehetővé tevő nyomógomb („Vissza”) amelynek megnyomásával a termékek és szolgáltatások listájához irányít vissza a weboldal.

3.4. A Felhasználó a 3.3. pontban megjelenített információk módosításához a kiválasztott terméket törölheti a „Kosárból” valamint a „Vissza” gomb megnyomásával további szolgáltatásokat és termékeket adhat hozzá a „Kosárhoz”, valamint a Felhasználói fiókban szereplő „Adatmódosítás” nyomógombbal módosíthatja a regisztráció során megadott adatait is.

3.5. A Felhasználó a „Megrendelés” gomb megnyomásával leadja a rendelését, amelyet az Üzemeltető haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában megerősít, amelyben a 3.3. pontban megjelenített információk mellett az ellenérték megfizetését lehetővé tevő linket is biztosítja a Felhasználó részére.

3.6. A Felhasználó az ellenérték megfizetését az elektronikus levélben küldött linkre kattintva, a 4.4. pontban meghatározott fizetési szolgáltatón keresztül teljesítheti.

3.7. A kiválasztott szolgáltatás vagy termék ellenértékének a fizetési szolgáltatón keresztül történő megfizetését követően a Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címére küldött elektronikus levél formájában értesítést kap arról hogyan férhet hozzá a kiválasztott termékekhez valamint szolgáltatásokhoz, valamint az Üzemeltető azonos módon eljuttatja a Felhasználónak a szolgáltatás(ok)ról, valamint termék(ek)ről kiálíttott számlát is. A Felhasználó felhasználói fiókjában a „Számláim” menüpont alatt szintén hozzáférhet a részére kiállított számlákhoz.

3.8 A regisztrációhoz és az ellenérték fejében biztosított szolgáltatások vagy termékek megvásárlása esetén az erre vonatkozó megállapodás attól a megrendelésétől érvényes, amelyet a Felhasználó ráutaló magatartással, a megrendelési folyamat elindításával kezdeményezett.

3.9. A létrejövő szerződés akkor válik hatályossá, ha a megrendelés megérkezik az Üzemeltetőhöz és azt az Üzemeltető visszaigazolja a Felhasználó részére elektronikus úton, mégpedig a 3.5. pontban meghatározott formában. Az Üzemeltető a visszaigazolást haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában juttatja el a Felhasználónak, aki ezen időtartamon túl szabadul az ajánlati kötöttség alól.

3.10. A szerződés nem minősül írásbelinek. A szerződés a Felhasználó és az Üzemeltető között magyar nyelven jön létre, a szerződéskötés folyamata magyar nyelven történik. Az Üzemeltető a szerződést nem iktatja, az utóbb nem lesz hozzáférhető. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások és kínált termékek nem minősülnek olyannak, amelyet nyilvántartásba kellene vetetni. A szolgáltatások és kínált termékek nem engedélykötelesek.

3.11. A weboldalon nyújtott online szolgáltatási tevékenységre, valamint termékeire vonatkozó magatartási kódexet az Üzemeltető nem fogadott el, s így annak kötelező hatályát az Üzemeltető nem ismeri el.

3.12. A Felhasználói fiókban rendelkezésre álló adatok módosítására bármikor lehetőség van a fiókban található „Adatmódosítás” gombra kattintással, minden vásárlás esetén a „Megrendelés” gomb megnyomásáig.

3.13. A 3.3. pontban megjelenített adatok módosítására a weboldalon a megrendelés leadásáig (a „Megrendelés” gombra kattintás) bármikor lehetősége van a „Vissza” gomb megnyomásával, vagy a kiválasztott termék vagy szolgáltatás törlésével.

3.14. Az ÁSZF által szabályozott szolgáltatások és termékek olyan nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, amelynek a teljesítését az Üzemeltető a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

3.15. Ennek megfelelően az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal térítéshez kötött szolgáltatásainak igénybevétele, valamint a kínált termékek esetén a szolgáltatás és/vagy termék jellegénél fogva a fogyasztókat egyébként indoklás nélkül megillető 14 napos elállási jog nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. m) pontja alapján.

4. Harmadik fél bevonása a szolgáltatásnyújtási folyamatba

4.1. Az Üzemeltető fizetések feldolgozásához harmadik fél szolgáltatásait használja. A kifizetések feldolgozása során az Üzemeltető személyes adatot nem kezel, azokhoz semmilyen hozzáférése nincsen, azonban felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintsék meg a fizetési szolgáltatás adatvédelmi tájékoztatóját, mielőtt fizetést kezdeményeznek.

4.2. Az Üzemeltető fizetési szolgáltatója a(z) … aki a kifizetések feldolgozása során az ÁSZF-et, illetve saját Általános Szerződési Feltételeit használja fel. A fizetéseket feldolgozó harmadik fél teljesítményéért és biztonságáért nem vállalunk felelősséget és nincs lehetőségünk azok ellenőrzésére sem.

4.3. A Felhasználó vállalja, hogy megrendeléskor minden díjat az érvényes fizetési feltételeknek megfelelően a fizetéseket feldolgozó harmadik fél révén fizet ki, továbbá elfogadja, hogy a díj megtérítését a 3.3. és a 3.5. pontban meghatározott fizetési móddal hajtja végre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy javítsa vagy utasítsa a fizetési szolgáltatót az esetleges hibák javítására, még abban az esetben is, ha már kértük vagy elfogadtuk a kifizetést.

4.4. Az Üzemeltető részére az alábbi szervezet biztosít fizetési szolgáltatást:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetési szolgáltató adatai
Név:Barion Payment Zrt.
Székhely:1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Levelezési cím:1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Cégjegyzékszám:01-10-048552
E-mail cím:compliance@barion.com
Telefonszám:+36 1 464 7099
Adatvédelmi Tájékoztató:https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

4.5. Az Üzemeltető részére az alábbi szervezet biztosít tárhelyszolgáltatást:

A tárhelyszolgáltató adatai
Név:Dotroll Kft. 
Székhely:1148 Bp, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com
Telefonszám:+361 432 3232
Adatvédelmi Tájékoztató:https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
5. Visszatérítési kérelmek

A Felhasználó bármikor visszavonhatja a térítéshez kötött szolgáltatásokra, vagy termékek megvásárlására vonatkozó megrendelését Felhasználói fiókjában. A már kifizetett szolgáltatási díjjal, valamint termékek díjával kapcsolatban a Felhasználó nem élhet visszatérítési igénnyel.

6. Szolgáltatások igénybevétele és a termékek használata

6.1. Az alábbi rendelkezések meghatározzák a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások engedélyezett használatának módját. Minden tevékenység, amely nincs összhangban a leírt használati előírással, vagy más módon tiltott, a felhasználási szabályok megsértésének minősülnek, ami indokolhatja a Felhasználóval kötött megállapodásba foglalt szolgáltatások elérésének korlátozását.

6.2. A Felhasználó nem tehet olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják a weboldal működését vagy a webhely biztonságát.

6.3. A Felhasználó semmilyen módszert nem használhat rosszhiszeműen és/vagy haszonszerzés céljából arra, hogy a szolgáltatások korlátozásait kikerülje.

6.4. A Felhasználó elkötelezi magát, hogy a jogos tulajdonos (az Üzemeltető) kifejezett engedélye nélkül, nem küld, vagy más módon nem tesz közzé a weboldalon keresztül elérhető olyan szerzői műveket, amelyekhez a Felhasználónak nincs megfelelő használati jogosultsága.

6.5. Nem engedélyezett a saját felhasználói fiókot elérhetővé tenni harmadik fél számára.

6.6. A Felhasználónak kötelezettsége a szolgáltatás igénybevétele során, hogy megőrizze hozzáférési adatait és személyes jelszavát, annak érdekében, hogy megakadályozza illetéktelenek (harmadik fél) hozzáférését. 

6.7. Az Üzemeltető javasolja, hogy a Felhasználó biztonsági okokból rendszeres időközönként változtassa meg a jelszavát. Ha a Felhasználó gyanítja, hogy egy harmadik személy ismeri a jelszót, azonnal módosítsa, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében, visszaélés gyanúja esetén pedig értesítse az Üzemeltetőt elérhetőségein keresztül.

7. Szellemi tulajdon

7.1. A weboldalon keresztül elérhető oktatóvideók és bármely más tartalom ( a továbbiakban együtt: szerzői mű), az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

7.2. A Felhasználó nem jogosult a szerzői mű használatára az Üzemeltető kifejezett engedélye nélkül.

7.3. Az Üzemeltető által a vásárlás során a szerzői mű felhasználására adott engedély csak az ÁSZF-ben ismertetett használati módokra vonatkozik.

7.4. A Felhasználó nem másolhatja, többszörözheti, terjesztheti, nem használhatja kereskedelmi célokra vagy bármilyen más formában sem hasznosíthatja a szerzői művet, illetve nem segítheti/nem adhat lehetőséget a fentiekre egy harmadik személynek.

7.5. A jogosulatlan felhasználó a weboldalon keresztül elérhető szerzői mű jogosulatlan felhasználásáért naponta 30.000 Ft, azaz harmincezer forint, kötbért köteles fizetni.

8. Az ÁSZF megsértése

8.1 Az ÁSZF a Felhasználó általi megsértése esetén az Üzemeltető mérlegelésébe tartozik, hogy szankciót vagy jogi eljárást kezdeményezzen, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket az eljárásokat a jogszabályi követelményekre tekintettel kötelezettsége megindítani. 

8.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy határozatlan időre megszüntesse vagy felfüggessze szolgáltatásait azoknak a Felhasználóknak a részére, akik megsértették az ÁSZF-et. Az üzemeltető azonos jogot tart fenn arra az esetre is, amikor oka van feltételezni, hogy a jogsértés megtörtént.

8.3. Az Üzemeltető akkor is fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a szolgáltatásait a Felhasználó irányába, ha tudomást szerez arról, hogy elfogadhatatlan magatartást mutat, mások jogait sérti vagy veszélyezteti, vagy egyéb módon megszegi az ÁSZF-et.

9. A felelősség korlátozása

9.1. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a weboldalon előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá kizárja minden szolgáltatás vagy termék szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget.

9.2. A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások vagy termékek jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatának következménye. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

9.3. Minden olyan esemény, amelyre a Felek tevékenységükkel nem tudnak hatni és a szerződéses teljesítést befolyásolja, az ÁSZF szempontjából vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya, járványhelyzet stb.).

9.4. Az Üzemeltető felelőssége kizárólag a Felhasználó felé szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető felelőssége valamennyi szolgáltatása, valamint terméke tekintetében a Felhasználó által a már megfizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Felhasználó vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra.

9.5. Az Üzemeltető a weboldal és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszerben kialakuló hibákért és azok tartalmáért, valamint az esetleges szoftverben fellelhető hibából (bug) eredő jogszabályellenes működésért felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles az esetleges hibát jelenteni az Üzemeltető felé és amennyiben az jogellenes működést von maga után, abban az esetben a hiba kijavításáig nem használhatja a szolgáltatásokat, mivel az e közben bekövetkező károkért és egyéb következményekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

9.6. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldal minőségért, pontosságáért vagy alkalmasságáért, kivéve, amit a jogszabályi környezet előír. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a legszélesebb körű, professzionális szolgáltatást és termékeket nyújtsa a Felhasználóknak.

10. Rendelkezésre állás

Az Üzemeltető garantálja, hogy az általa biztosított szolgáltatások a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesítik. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Az Üzemeltető kérésre, a rendelkezésre állásról független harmadik fél által készített jelentést biztosít.

11. Panaszkezelés

11.1. A Felhasználó bármely panaszával közvetlenül az Üzemeltetőhöz fordulhat, a vita békés rendezése céljából, a fenti elérhetőségeken keresztül.

11.2. Ezen túl, a Felhasználónak, mint fogyasztónak joga van arra, hogy a fogyasztói jogvita rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes békéltető testülethez forduljon. Az eljárás megindításának egyik fontos feltétele az Üzemeltetővel megkísérelt közvetlen panaszrendezés. békéltető testület eljárása nem akadályozza a Felhasználó azon jogát, hogy igényét bírósági eljárásban érvényesítse. További információt itt talál erről az igényérvényesítési lehetőségről. A területileg illetékes békéltető testületek listáját, valamint elérhetőségeit itt érheti el.

11.4. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban felmerült panasz esetén a Felhasználó az Üzemeltetőhöz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

11.5. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos rendelkezésekről és eljárásokról a www.athidalo.com webhelyen közzétett Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz részletes információkat, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi és kötelező a Felekre nézve.

12. Fogalmak

Üzemeltető: Az ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott weboldal üzemeltetője;

Felhasználó: Ön, aki a weboldalon regisztrációt követően szolgáltatásokat, valamint termékeket rendel meg;

Weboldal: A www.athidalo.com weboldal;

Fizetési szolgálató: Az ÁSZF 4.4. pontjában meghatározott fizetési szolgáltató, akin keresztül a weboldalon elérhető kívánt szolgáltatások és termékek megvásárlása során a fizetés teljesíthető;

Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ.


Ez az ÁSZF 2020.06.01-tól hatályos.

Kelt 2020.06.01.

Pincz Petra

Pincz Kft.

Cégjegyzékszám: 12-09-011778

Kérdése van?

Szeretettel várjuk bármilyen felmerülő kérdését

az Áthidalóról, Oktatóinkról, valamint gyermeke sikeres jövőjével kapcsolatban

Írjon nekünk
0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresWebshop
   Szállítási mód választása