Általános Szerződési Feltételek

a weboldalunkon keresztül elérhető online szolgáltatásokhoz és termékekhez

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Áthidaló Iskola Előkészítő Program (a továbbiakban: Program) weboldalán (www.athidalo.com) igénybe vehető online szolgáltatásokat, valamint kínált termékeket.

1. Általános rendelkezések

1.1. Körmöczy-Pincz Petra mint egyéni vállalkozó a Program weboldalán keresztül információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújt a Felhasználók számára. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Körmöczy-Pincz Petra egyéni vállalkozó.

Az Üzemeltető adatai
Név:Pincz Kft. 
Székhely:2640 Szendehely, Tó utca 38.
Levelezési cím:2640 Szendehely, Tó utca 38.
Cégjegyzékszám:12-09-011778
Kapcsolattartó neve:Pincz Petra
E-mail cím:kapcsolat@athidalo.com 
Telefonszám:06308664153 

1.2. Az ÁSZF szabályozza és meghatározza Program weboldalán elérhető valamennyi online szolgáltatás igénybevételét vagy termék megvásárlását. Az ÁSZF nem terjed ki a weboldalon elérhető egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében végzett iskolafelkészítési tevékenységre, valamint az oktatókkal kötendő jogbérleti szerződésekre sem. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatások igénybevétele során történő személyes adatok kezeléséről szóló Adatvédelmi Tájékoztató, amely itt érhető el.

1.3. A weboldal online szolgáltatásainak használatával vagy a termékek megvásárlásával a Felhasználó elfogadja a következő feltételeket mint használatot meghatározó követelményeket és az esetleges további kiegészítéseket és módosításokat. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, vagy nem akar eleget tenni nekik, kérjük, ne használja a weboldal online szolgáltatásait, vagy rendelje meg a termékeit.

1.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja vagy módosítsa ezeket az ÁSZF-et, beleértve az árjegyzéket is, annak érdekében, hogy eleget tegyen a rá vonatkozó műszaki, jogi vagy egyéb követelményeknek. A megállapodás legújabb frissített változata minden esetben elérhető a weboldalon. Az Üzemeltető legalább 30 nappal az új verzió hatálybalépése előtt a regisztrált Felhasználókat e-mailben értesíti az új ÁSZF-ről.

1.5. A Felhasználónak jogában áll elutasítani az ÁSZF megváltoztatását, és felmondani a közte és az Üzemeltető között fennálló szerződést az … e-mail címre küldött üzenet útján.

1.6. Ha a Felhasználó nem utasítja vissza az ÁSZF megváltozását, amelyről értesítést kapott, a Felek közötti további szerződéses kapcsolatot az ÁSZF új változata szabályozza. Az ÁSZF frissített változata az ÁSZF-ben meghatározott napon lép hatályba.

1.7. A weboldalon elérhető online szolgáltatások igénybevételére vagy termékek megvásárlására csak a 18. életévét betöltött Felhasználó jogosult.

2. Szolgáltatások

2.1. A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációt követően gyermekek fejlesztéséhez, iskolai előkészítő, segítő oktatóvideókat illetve feladatsorokat érhet el (a továbbiakban együtt: digitális iskola előkészítő anyagok).

2.2. A digitális iskola előkészítő anyagokat meghatározott ellenérték megtérítése után a Felhasználó a weboldalon keresztül elérheti és megtekintheti. A Felhasználó a feladatsorokat le is töltheti saját számítógépére, a további felhasználás biztosítása érdekében. Az oktatóvideók kizárólag a weboldalon érhetőek el.

2.3. A digitális iskola előkészítő anyagoknak meghatározott ára van. Ezek az árak a piaci változásokkal összhangban változhatnak, vagy átmenetileg speciális/akciós árakkal helyettesíthetőek. Az árak helyi pénznemben, azaz forintban vannak megadva. 

3. A szolgáltatás igénybevételének egyes lépései, a szerződéskötés valamint a szerződés felbontása

3.1. A Felhasználó az egyes tartalmak és szolgáltatások megvásárlását úgy tudja megvalósítani, hogy regisztrál a weboldalra, majd a bejelentkezést követően az általa kiválasztott szolgáltatás vagy termék alatt az ún. „Vásárlás” gombra kattint. 

3.2. A „Vásárlás” gombra kattintással a kiválasztott szolgáltatás vagy termék az ún. „Kosárba” kerül.

3.3. A „Kosárban” a Felhasználó az alábbi információkat tekintheti meg:

 1. az által kiválasztott szolgáltatás(ok) vagy termék(ek) elnevezése,
 2. az általa kiválasztott szolgáltatás(ok) vagy termék(ek) ára,
 3. a fizetésre vonatkozó információk, beleértve különösen az igénybe vett fizetési szolgáltató adatait és adatvédelmi tájékoztatóját, valamint a fizetés módjára vonatkozó információkat;
 4. az általa regisztráció során megadott, alábbi adatokat: név, e-mail cím, számlázási adatok;
 5. a megerősítést lehetővé tevő nyomógomb („Megrendelés”), amelynek megnyomásával a megrendelés leadható és
 6. a visszalépést lehetővé tevő nyomógomb („Vissza”) amelynek megnyomásával a termékek és szolgáltatások listájához irányít vissza a weboldal.

3.4. A Felhasználó a 3.3. pontban megjelenített információk módosításához a kiválasztott terméket törölheti a „Kosárból” valamint a „Vissza” gomb megnyomásával további szolgáltatásokat és termékeket adhat hozzá a „Kosárhoz”, valamint a Felhasználói fiókban szereplő „Adatmódosítás” nyomógombbal módosíthatja a regisztráció során megadott adatait is.

3.5. A Felhasználó a „Megrendelés” gomb megnyomásával leadja a rendelését, amelyet az Üzemeltető haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában megerősít, amelyben a 3.3. pontban megjelenített információk mellett az ellenérték megfizetését lehetővé tevő linket is biztosítja a Felhasználó részére.

3.6. A Felhasználó az ellenérték megfizetését az elektronikus levélben küldött linkre kattintva, a 4.4. pontban meghatározott fizetési szolgáltatón keresztül teljesítheti.

3.7. A kiválasztott szolgáltatás vagy termék ellenértékének a fizetési szolgáltatón keresztül történő megfizetését követően a Felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címére küldött elektronikus levél formájában értesítést kap arról hogyan férhet hozzá a kiválasztott termékekhez valamint szolgáltatásokhoz, valamint az Üzemeltető azonos módon eljuttatja a Felhasználónak a szolgáltatás(ok)ról, valamint termék(ek)ről kiálíttott számlát is. A Felhasználó felhasználói fiókjában a „Számláim” menüpont alatt szintén hozzáférhet a részére kiállított számlákhoz.

3.8 A regisztrációhoz és az ellenérték fejében biztosított szolgáltatások vagy termékek megvásárlása esetén az erre vonatkozó megállapodás attól a megrendelésétől érvényes, amelyet a Felhasználó ráutaló magatartással, a megrendelési folyamat elindításával kezdeményezett.

3.9. A létrejövő szerződés akkor válik hatályossá, ha a megrendelés megérkezik az Üzemeltetőhöz és azt az Üzemeltető visszaigazolja a Felhasználó részére elektronikus úton, mégpedig a 3.5. pontban meghatározott formában. Az Üzemeltető a visszaigazolást haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában juttatja el a Felhasználónak, aki ezen időtartamon túl szabadul az ajánlati kötöttség alól.

3.10. A szerződés nem minősül írásbelinek. A szerződés a Felhasználó és az Üzemeltető között magyar nyelven jön létre, a szerződéskötés folyamata magyar nyelven történik. Az Üzemeltető a szerződést nem iktatja, az utóbb nem lesz hozzáférhető. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások és kínált termékek nem minősülnek olyannak, amelyet nyilvántartásba kellene vetetni. A szolgáltatások és kínált termékek nem engedélykötelesek.

3.11. A weboldalon nyújtott online szolgáltatási tevékenységre, valamint termékeire vonatkozó magatartási kódexet az Üzemeltető nem fogadott el, s így annak kötelező hatályát az Üzemeltető nem ismeri el.

3.12. A Felhasználói fiókban rendelkezésre álló adatok módosítására bármikor lehetőség van a fiókban található „Adatmódosítás” gombra kattintással, minden vásárlás esetén a „Megrendelés” gomb megnyomásáig.

3.13. A 3.3. pontban megjelenített adatok módosítására a weboldalon a megrendelés leadásáig (a „Megrendelés” gombra kattintás) bármikor lehetősége van a „Vissza” gomb megnyomásával, vagy a kiválasztott termék vagy szolgáltatás törlésével.

3.14. Az ÁSZF által szabályozott szolgáltatások és termékek olyan nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, amelynek a teljesítését az Üzemeltető a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

3.15. Ennek megfelelően az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldal térítéshez kötött szolgáltatásainak igénybevétele, valamint a kínált termékek esetén a szolgáltatás és/vagy termék jellegénél fogva a fogyasztókat egyébként indoklás nélkül megillető 14 napos elállási jog nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. m) pontja alapján.

4. Harmadik fél bevonása a szolgáltatásnyújtási folyamatba

4.1. Az Üzemeltető fizetések feldolgozásához harmadik fél szolgáltatásait használja. A kifizetések feldolgozása során az Üzemeltető személyes adatot nem kezel, azokhoz semmilyen hozzáférése nincsen, azonban felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintsék meg a fizetési szolgáltatás adatvédelmi tájékoztatóját, mielőtt fizetést kezdeményeznek.

4.2. Az Üzemeltető fizetési szolgáltatója az OTP SimplePay, aki a kifizetések feldolgozása során az ÁSZF-et, illetve saját Általános Szerződési Feltételeit használja fel. A fizetéseket feldolgozó harmadik fél teljesítményéért és biztonságáért nem vállalunk felelősséget és nincs lehetőségünk azok ellenőrzésére sem.

4.3. A Felhasználó vállalja, hogy megrendeléskor minden díjat az érvényes fizetési feltételeknek megfelelően a fizetéseket feldolgozó harmadik fél révén fizet ki, továbbá elfogadja, hogy a díj megtérítését a 3.3. és a 3.5. pontban meghatározott fizetési móddal hajtja végre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy javítsa vagy utasítsa a fizetési szolgáltatót az esetleges hibák javítására, még abban az esetben is, ha már kértük vagy elfogadtuk a kifizetést.

4.4. Az Üzemeltető részére az alábbi szervezet biztosít fizetési szolgáltatást:

Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által a https://www.athidalo.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: megrendelő neve, címe, e-mail címe, számlázási adatai, megrendelés tartalma, összege és sorszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

A fizetési szolgáltató adatai
Név:OTP Mobil Kft.
Székhely:1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám:01-09-174466
E-mail cím:ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefonszám:06 1 3666 611
Adatkezelési Tájékoztató:https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
Fizetési Tájékoztató:https://www.athidalo.com/wp-content/uploads/2024/07/PaymentService_Fizetesi_tajekoztato.pdf

4.5. Az Üzemeltető részére az alábbi szervezet biztosít tárhelyszolgáltatást:

A tárhelyszolgáltató adatai
Név:Dotroll Kft. 
Székhely:1148 Bp, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com
Telefonszám:+361 432 3232
Adatvédelmi Tájékoztató:https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
5. Visszatérítési kérelmek

A Felhasználó bármikor visszavonhatja a térítéshez kötött szolgáltatásokra, vagy termékek megvásárlására vonatkozó megrendelését Felhasználói fiókjában. A már kifizetett szolgáltatási díjjal, valamint termékek díjával kapcsolatban a Felhasználó nem élhet visszatérítési igénnyel.

6. Szolgáltatások igénybevétele és a termékek használata

6.1. Az alábbi rendelkezések meghatározzák a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások engedélyezett használatának módját. Minden tevékenység, amely nincs összhangban a leírt használati előírással, vagy más módon tiltott, a felhasználási szabályok megsértésének minősülnek, ami indokolhatja a Felhasználóval kötött megállapodásba foglalt szolgáltatások elérésének korlátozását.

6.2. A Felhasználó nem tehet olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják a weboldal működését vagy a webhely biztonságát.

6.3. A Felhasználó semmilyen módszert nem használhat rosszhiszeműen és/vagy haszonszerzés céljából arra, hogy a szolgáltatások korlátozásait kikerülje.

6.4. A Felhasználó elkötelezi magát, hogy a jogos tulajdonos (az Üzemeltető) kifejezett engedélye nélkül, nem küld, vagy más módon nem tesz közzé a weboldalon keresztül elérhető olyan szerzői műveket, amelyekhez a Felhasználónak nincs megfelelő használati jogosultsága.

6.5. Nem engedélyezett a saját felhasználói fiókot elérhetővé tenni harmadik fél számára.

6.6. A Felhasználónak kötelezettsége a szolgáltatás igénybevétele során, hogy megőrizze hozzáférési adatait és személyes jelszavát, annak érdekében, hogy megakadályozza illetéktelenek (harmadik fél) hozzáférését. 

6.7. Az Üzemeltető javasolja, hogy a Felhasználó biztonsági okokból rendszeres időközönként változtassa meg a jelszavát. Ha a Felhasználó gyanítja, hogy egy harmadik személy ismeri a jelszót, azonnal módosítsa, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében, visszaélés gyanúja esetén pedig értesítse az Üzemeltetőt elérhetőségein keresztül.

7. Szellemi tulajdon

7.1. A weboldalon keresztül elérhető oktatóvideók és bármely más tartalom ( a továbbiakban együtt: szerzői mű), az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

7.2. A Felhasználó nem jogosult a szerzői mű használatára az Üzemeltető kifejezett engedélye nélkül.

7.3. Az Üzemeltető által a vásárlás során a szerzői mű felhasználására adott engedély csak az ÁSZF-ben ismertetett használati módokra vonatkozik.

7.4. A Felhasználó nem másolhatja, többszörözheti, terjesztheti, nem használhatja kereskedelmi célokra vagy bármilyen más formában sem hasznosíthatja a szerzői művet, illetve nem segítheti/nem adhat lehetőséget a fentiekre egy harmadik személynek.

7.5. A jogosulatlan felhasználó a weboldalon keresztül elérhető szerzői mű jogosulatlan felhasználásáért naponta 30.000 Ft, azaz harmincezer forint, kötbért köteles fizetni.

7.6. A webhelyen megtalálható szerzői tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a foglalkoztató füzeteket, szövegeket, kialakítást, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató kizárólagos  tulajdonát képezik.

Az itt megtalálható szerzői tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak.

A tartalmak egészének vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet, azok előzetes írásbeli  engedély nélkül történő letöltése és/vagy felhasználása tilos és jogsértő.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.

8. Az ÁSZF megsértése

8.1 Az ÁSZF a Felhasználó általi megsértése esetén az Üzemeltető mérlegelésébe tartozik, hogy szankciót vagy jogi eljárást kezdeményezzen, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket az eljárásokat a jogszabályi követelményekre tekintettel kötelezettsége megindítani. 

8.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy határozatlan időre megszüntesse vagy felfüggessze szolgáltatásait azoknak a Felhasználóknak a részére, akik megsértették az ÁSZF-et. Az üzemeltető azonos jogot tart fenn arra az esetre is, amikor oka van feltételezni, hogy a jogsértés megtörtént.

8.3. Az Üzemeltető akkor is fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a szolgáltatásait a Felhasználó irányába, ha tudomást szerez arról, hogy elfogadhatatlan magatartást mutat, mások jogait sérti vagy veszélyezteti, vagy egyéb módon megszegi az ÁSZF-et.

9. A felelősség korlátozása

9.1. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a weboldalon előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá kizárja minden szolgáltatás vagy termék szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget.

9.2. A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások vagy termékek jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatának következménye. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

9.3. Minden olyan esemény, amelyre a Felek tevékenységükkel nem tudnak hatni és a szerződéses teljesítést befolyásolja, az ÁSZF szempontjából vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya, járványhelyzet stb.).

9.4. Az Üzemeltető felelőssége kizárólag a Felhasználó felé szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető felelőssége valamennyi szolgáltatása, valamint terméke tekintetében a Felhasználó által a már megfizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Felhasználó vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra.

9.5. Az Üzemeltető a weboldal és a hozzá kapcsolódó informatikai rendszerben kialakuló hibákért és azok tartalmáért, valamint az esetleges szoftverben fellelhető hibából (bug) eredő jogszabályellenes működésért felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles az esetleges hibát jelenteni az Üzemeltető felé és amennyiben az jogellenes működést von maga után, abban az esetben a hiba kijavításáig nem használhatja a szolgáltatásokat, mivel az e közben bekövetkező károkért és egyéb következményekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

9.6. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldal minőségért, pontosságáért vagy alkalmasságáért, kivéve, amit a jogszabályi környezet előír. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a legszélesebb körű, professzionális szolgáltatást és termékeket nyújtsa a Felhasználóknak.

10. Rendelkezésre állás

Az Üzemeltető garantálja, hogy az általa biztosított szolgáltatások a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesítik. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Az Üzemeltető kérésre, a rendelkezésre állásról független harmadik fél által készített jelentést biztosít.

11. Panaszkezelés

11.1. A Felhasználó bármely panaszával közvetlenül az Üzemeltetőhöz fordulhat, a vita békés rendezése céljából, a fenti elérhetőségeken keresztül.

11.2. Ezen túl, a Felhasználónak, mint fogyasztónak joga van arra, hogy a fogyasztói jogvita rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes békéltető testülethez forduljon. Az eljárás megindításának egyik fontos feltétele az Üzemeltetővel megkísérelt közvetlen panaszrendezés. békéltető testület eljárása nem akadályozza a Felhasználó azon jogát, hogy igényét bírósági eljárásban érvényesítse. További információt itt talál erről az igényérvényesítési lehetőségről. A területileg illetékes békéltető testületek listáját, valamint elérhetőségeit itt érheti el.

11.4. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban felmerült panasz esetén a Felhasználó az Üzemeltetőhöz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

11.5. A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos rendelkezésekről és eljárásokról a www.athidalo.com webhelyen közzétett Adatvédelmi Tájékoztató tartalmaz részletes információkat, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi és kötelező a Felekre nézve.

12. Fogalmak

Üzemeltető: Az ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott weboldal üzemeltetője;

Felhasználó: Ön, aki a weboldalon regisztrációt követően szolgáltatásokat, valamint termékeket rendel meg;

Weboldal: A www.athidalo.com weboldal;

Fizetési szolgálató: Az ÁSZF 4.4. pontjában meghatározott fizetési szolgáltató, akin keresztül a weboldalon elérhető kívánt szolgáltatások és termékek megvásárlása során a fizetés teljesíthető;

Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ.


Ez az ÁSZF 2020.06.01-tól hatályos.

Kelt 2020.06.01.

Pincz Petra

Pincz Kft.

Cégjegyzékszám: 12-09-011778

Kérdése van?

Szeretettel várjuk bármilyen felmerülő kérdését

az Áthidalóról, Oktatóinkról, valamint gyermeke sikeres jövőjével kapcsolatban

Írjon nekünk
0
  0
  Kosár
  Az Ön kosara üresWebshop
   Szállítási mód választása